PIGMENT OCH OLJA

Balsamterpentin 1 liter Claessons trätjära

72,00 kr inkl moms

Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Volym 1 liter

Innehåll 100 vikt-% vegetabiliska terpener

EG-nr 232-350-7

Odlare och tillverkare Claessons Trätjära

Varning! Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

 

Kallpressad oxiderad linolja 1 liter Nils-Åke Hagman

76,00 kr inkl moms

Rå, kallpressad linolja som oxiderats. Utan tillsatser.

Volym 1 liter

Torktid c:a 48 timmar beroende på underlag

Odlare och tillverkare Nils-Åke Hagman, Tidaholm

Varning! Tänk på att risk finns för självantändning av linoljebemängt trassel, papper, m m.

Kallpressad oxiderad linolja 5 liter Nils-Åke Hagman

380,00 kr inkl moms

Rå, kallpressad linolja som oxiderats. Utan tillsatser.

Volym 1 liter

Torktid c:a 48 timmar beroende på underlag

Odlare och tillverkare Nils-Åke Hagman, Tidaholm

Varning! Tänk på att risk finns för självantändning av linoljebemängt trassel, papper, m m.

Prima kokt linolja 1 liter Claessons trätjära

72,00 kr inkl moms

Prima kallpressad svensk kokt linolja. Högsta kvalité och oxiderad av odlaren. Används till ytbehandling, färgtillverkning samt spädning av linoljefärger och fernissor. Normal åtgång c:a 6-12 m²/liter. Stryks med pensel eller roller.

Volym 1 liter

Innehåll 100% kokt linolja

CAS-nr 6849-95-6

EG-nr 272-038-8

Odlare och tillverkare Claessons Trätjära

Varning! Risk för självantändning i trassel, trasor och spån.

Prima rå linolja 1 liter Claessons trätjära

76,00 kr inkl moms

Prima kallpressad svensk rå linolja. Långtidslagrad och pressad av odlaren. Används som djupverkande grundning av t ex träfasader, träbåtars skorv och däck, m m. Blandas i linoljefärg för grundning. Innehåller inga lösningsmedel eller andra tillsatser. Kan med fördel spädas med balsamterpentin. Normal åtgång c:a 6-12 m²/liter. Stryks med pensel eller roller.

Volym 1 liter

Odlare och tillverkare Claessons Trätjära

Handbalsam lavendel

104,00 kr inkl moms

Underbar handbalsam med de allra finaste ekologiska råvarorna. Denna handbalsam har en ljuvlig doft av ekologisk lavendelolja och är giftfri och skonsam för miljön. Perfekt för torra händer och/eller sprickor.

Tillverkare Grunne

Linoljesåpa 1 liter

84,00 kr inkl moms

Miljövänlig, effektiv och biologiskt nedbrytbar, hantverksmässigt tillverkad såpa utan vare sig klarningsmedel eller konserveringsmedel tillsatt. Används till rengöring, skurgolv, klinker, sten, trä, penseltvätt, färgborttagning och handtvätt. Löser smuts även i kallt vatten.

Volym 1 liter

Innehåll Vegetabilisk såpa med glycerin (Natriumkarbonat, pottaska, linolja och andra vegetabiliska fetter). > 30% Vatten. < 30% Kaliumsåpa. < 5% Glycerin.

pH-värde 10-13

Tillverkare Grunne

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid stänk i ögonen, skölj genast med vatten.

Linoljesåpa lavendel 1 liter

84,00 kr inkl moms

Miljövänlig, effektiv och biologiskt nedbrytbar, hantverksmässigt tillverkad såpa utan vare sig klarningsmedel eller konserveringsmedel tillsatt. Används till rengöring, skurgolv, klinker, sten, trä, penseltvätt, färgborttagning och handtvätt. Löser smuts även i kallt vatten.

Volym 1 liter

Innehåll Vegetabilisk såpa med glycerin (Natriumkarbonat, pottaska, linolja och andra vegetabiliska fetter). > 30% Vatten. < 30% Kaliumsåpa. < 5% Glycerin.

pH-värde 10-13

Tillverkare Grunne

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid stänk i ögonen, skölj genast med vatten.

Linoljesåpa lavendel 500ml i glasflaska

71,20 kr inkl moms

Miljövänlig, effektiv och biologiskt nedbrytbar, hantverksmässigt tillverkad såpa utan vare sig klarningsmedel eller konserveringsmedel.

Volym 500ml

Innehåll Vegetabilisk såpa med glycerin (Natriumkarbonat, pottaska, linolja och andra vegetabiliska fetter). > 30% Vatten. < 30% Kaliumsåpa. < 5% Glycerin.

pH-värde 10-13

Tillverkare Grunne

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid stänk i ögonen, skölj genast med vatten.

Slipduk 120 korn

32,00 kr inkl moms

Våtslipduk i slitstark bomullsväv. Ju högre nummer desto finare korn.

Grovlek 120

Bredd 10 cm

Pris per meter.

Slipduk 240 korn

32,00 kr inkl moms

Våtslipduk i slitstark bomullsväv. Ju högre nummer desto finare korn.

Grovlek 240

Bredd 10 cm

Pris per meter.

Slipduk 320 korn

32,00 kr inkl moms

Våtslipduk i slitstark bomullsväv. Ju högre nummer desto finare korn.

Grovlek 320

Bredd 10 cm

Pris per meter.

Slipduk 80 korn

32,00 kr inkl moms

Våtslipduk i slitstark bomullsväv. Ju högre nummer desto finare korn.

Grovlek 80

Bredd 10 cm

Pris per meter.